21. 02. 2023

Proces a zpracování finančního úvěru

V tomto článku se nebudeme zabývat podrobně jednotlivými parametry finančního úvěru, ale samotným procesem a zpracováním.

Na základě konkrétní specifikace poptávky vybereme klientovi nejvhodnějšího poskytovatele finančního úvěru s ohledem na požadovanou výši úvěru, délku financování, výši akontace a další důležité aspekty. Probereme případný požadavek na možnost předčasného splacení a způsob čerpání samotného úvěru, zda na dodavatele, formou předfinancování na účet klienta anebo se jedná o zpětné proplacení. Také s klientem řešíme pojištění vozidla, zda individuálně nebo do splátky, řešíme požadovaný rozsah a samozřejmě cenu. Po vyplnění a podpisu žádosti zaneseme všechny potřebné údaje do systému a dáváme ke schválení.

Ke schválení se do banky dokládá ve většině případů oboustranný sken dokladu totožnosti, v případě registrovaných vozidel kopie velkého technického průkazu, v případě nových není potřeba, ale musíme vědět přesný typ vozidla a cenu. U nových vozidel je u některých bank možné doložit VIN až pro samotné čerpání prostředků. U vozidel dovážených ze zahraničí dokládáme poskytovateli úvěru buď technický průkaz daného státu, kde je vozidlo registrováno, nebo tzv. C.O.C. list - (Certificate of conformity). Zároveň s tímto kontaktujeme přímo konkrétní spolupracující zaměstnance banky a doladíme případné detaily.

Banka zkoumá bonitu a finanční možnosti klienta včetně příslušných registrů pro požadovanou výši splátky, ale v některých případech a od určité akontace to v případě podnikatelů a firem umíme řešit i bez dokládání příjmů. Dále se ověřuje nastavení pojištění, pokud je součástí splátky, a pak samotný vůz. Samozřejmě, nejjednodušší je to u vozidel nových a kupovaných v ČR přímo do prodejce. V ostatních případech se prověřují vozidla s ohledem na mnoho parametrů, zdali odpovídá cena vozidla skutečné obvyklé hodnotě, prověřují se databáze kradených vozidel, ale i další skutečnosti, jako třeba jestli není vozidlo předmětem nějakého jiného úvěru nebo na něm nevázne nějaká jiná překážka znemožňující celý obchod. Pokud vše dobře dopadne, obratem klienta informujeme o schválení úvěru a řešíme, kdy a kde budeme podepisovat úvěrovou dokumentaci, kdy by mělo proběhnout čerpání, klient hradí zvolenou výši akontace na účet prodávajícího a ladí se termíny ohledně převzetí vozidla.

Na základě konkrétní specifikace poptávky vybereme klientovi nejvhodnějšího poskytovatele finančního úvěru s ohledem na požadovanou výši úvěru, délku financování, výši akontace a další důležité aspekty. 

Pokud pro klienty zajišťujeme pojištění, řešíme jeho počátek a připravujeme smluvní dokumentaci. Ladíme poslední detaily ohledně zaslání plné moci na registr vozidel v případech, kdy je banka zapisována jako vlastník vozidla a klient jako provozovatel. Ve většině případů komunikujeme i přímo s prodejci, se kterými si upřesníme termín převzetí vozidla klientem, pokud prodejce pro klienta řeší, tak právě třeba i plnou moc, a i informace k registraci vozu, ale také samotné načerpání úvěru a nutné podklady jako zejména fakturu.

Klientem podepsané dokumenty předáváme poskytovateli finančního úvěru a probíhá načerpání úvěru. Jakmile má prodávající strana prostředky, může předat vozidlo klientovi. Někteří prodejci, zejména dealerství, mají s některými bankami smlouvu o spolupráci a bohaté zkušenosti, takže ani nečekají na to, než prostředky dorazí a podepsaná smluvní dokumentace s převzetím závazku banky za klienta je pro ně dostačující a vozidlo předají ještě před tím, než mají sami prostředky na svém účtu.

Po předání vozidla tak posledním krokem většinou bývá (pokud se nepředává při podpisu úvěrové dokumentace) zaslání splátkového kalendáře s rozpisem splátek a pokyny k nastavení platby. Tím samozřejmě naše práce nekončí, pokud pro klienty řešíme pojištění, zajišťujeme pro klienty potvrzení příslušných dokumentů, tzv. dohodu o vinkulaci, kterou předáme do pojišťovny, do banky a v kopii či originále i pro klienta.

Po celou dobu jsme klientovi k dispozici a poskytujeme servis, ať již v podobě zaslání deponovaného VTP, informací o aktuální částce a postupu v případě požadavku mimořádné splátky, ale řešíme i složité záležitosti jako je cese, neboli postoupení stávající smlouvy na nového zájemce. Jinými slovy, naše práce s klientem má možná jasný počátek, ale velmi nejasný konec. A to je dobře, protože velká část našich klientů s námi spolupracuje dlouhodobě, jiní se na nás obrátí, když potřebují opět řešit financování vozidla, ať se jedná o finanční úvěr, klasický leasing anebo požadují operativní leasing. A to, že nás doporučí i svým známým je pro nás tím nejlepším důkazem, že byli spokojeni a že svou práci děláme dobře.